ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

Candilidis Animal Health 

Business Unit

Τα προϊόντα μας 

Αντιβιοτικά

Ορμονούχα

Βιταμινούχα

Ηρεμιστικά Αναισθητικά

Οροί- Διαλύματα

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης