Σειρά Prazitel
PRAZITEL PLUS 
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για σκύλους
Πραζικουαντέλη 50mg και Πυραντέλη 50mg (ισοδύναμη με 144mg εμβονικής πυραντέλης) και 150mg φεβαντέλη
Για την θεραπεία των μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη διαφόρων ειδών ως ακολούθως: Νηματώδη, Ασκαρίδες: Τoxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικα και προνύμφες τελικού σταδίου), Aγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum (ενήλικα), Τρίχουροι: Trichuris vulpis (ενήλικα), Cestodes, Κεστώδη (ταινίες): Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp., (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (ενήλικακαι προνυμφικές μορφές).
PRAZITEL PLUS XL
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για σκύλους
Πραζικουαντέλη 175mg, Εμβονική πυραντέλη 504mg (ισοδύναμο με 175mg Πυραντέλη), και φεβαντέλη 525mg
Ενδείκνυται σε ενήλικους σκύλους: Θεραπεία μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη των ακόλουθων ειδών Νηματώδη, Ασκαρίδες: Τoxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικα και προνύμφες τελικού σταδίου), Aγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum (ενήλικα)Τρίχουροι: Trichuris vulpis (ενήλικα), Κεστώδη, Ταινίες: Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp., (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniaformis), Dipylidium caninum (ενήλικα και προνυμφικές μορφές).
PRAZITEL CAT
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για γάτες
Εμβονική πυραντέλη 230mg και Πραζικουαντέλη 20mg
Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση μικτών μολύνσεων που προκαλούνται από ασκαρίδες και ταινίες του γαστρεντερικού συστήματος: Ασκαρίδες: Toxocara cati, Toxascaris leonina; Ταινίες: Dipylidium caninum, Taenia taeniaformis, Echinococcus multilocularis.

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης